TURAN & TURAN

Spor Tahkim Mahkemesi (Cas) Yargılamasında Geçici Veya Koruyucu Tedbirler

Spor Tahkim Mahkemesi (Cas) Yargılamasında Geçici Veya Koruyucu Tedbirler

GEÇİCİ VEYA KORUYUCU TEDBİRLER:

Yargılama neticesinde verilecek olan kararın uygulanabilir olması için zaman zaman yargılama başladığında veya devam ederken ivedi tedbirlerin alınması söz konusu olabilir.

Verilecek olan bu tedbir kararları, yargılama neticelenene kadar başvuru sahibinin menfaatinin ortadan kalkmasını engelleme amacına yöneliktir. Aksi takdirde verilecek olan nihai kararın bir anlamı kalmayacaktır. Yirmi dört saat içerisinde karar vermesi gereken Olimpik Oyunlar Tahkim Mahkemelerine bile geçici tedbir kararı verme yetkisi tanınmıştır. Bu durum sportif oyunlardaki tedbir mekanizmasının ne kadar gerekli ve etkili olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.

Spor Tahkim Mahkemesi yargılamasında, devlet yargılamalarından farklı olarak, yargılama başlamadan yani ortada bir dava olmadan geçici veya koruyucu tedbir kararı verilmesi mümkün değildir. Bu sebeple tedbir kararı verilmesi ancak mevcut bir dava için söz konusu olacaktır.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a verilen dava dilekçesi ile birlikte tedbir talep edilmiş ise hakem heyeti oluşumu beklenmeden daire başkanı tedbir hakkında derhal karar verebilir. Ancak hakem heyeti oluştuktan sonra tedbir talep edilmiş ise karar heyet tarafından verilir.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a temyiz mahkemesi olarak başvurulması halinde, uyuşmazlık konusundaki tek tedbir kararı verme yetkisi Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ‘ne aittir. Bu aşamada devlet yargılamasından tedbir kararı alınması mümkün değildir. Ancak Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ‘ne diğer görevleri bakımından (Görüş alma vs) başvurulması halinde devlet yargılaması ile tedbir kararı alınması ve bu kararın uygulanması söz konusu olabilecektir.

Tedbir talebi üzerine heyet, aleyhine tedbir istenen tarafı 10 gün veya belirlenecek daha kısa bir sürede cevap vermeye davet eder. Verilen cevap üzerine derhal karar verilir. Ancak gerek görülen bazı hallerde karşı tarafın daha sonra dinlenmesi koşulu ile de geçici tedbir kararı verilebilir.

Devletler yargılamasında da yer alan bir hüküm olarak, tedbir kararı verilmesi teminat gösterilmesi koşuluna bağlanabilir.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından yaratılmış içtihatlara göre tedbir kararı verilmesi bazı koşulların varlığına bağlıdır. Bunlardan ilki devlet yargılaması ile paralellik gösteren ?giderilemeyecek zararların doğma riskinin varlığı?dır. Tedbir talebinde bulunan tarafın telafisi güç veya imkansız zararlar ile karşılaşma riskinin doğmasının makul olduğunu ispatlaması yeterli olacaktır. Zarardan kastedilen maddi veya manevi zararların tümüdür. Örneğin, bir sporcunun belirli dönemlerde yapılan bir müsabakaya katılamaması telafisi imkansız zararlara yol açacak şekilde düşünülür. Tedbir kararı verilmesi için aranan ikinci koşul ise; ?tedbir talebinde bulunan tarafın iddialarının esas alarak da kabul edilme ihtimalinin olması?dır. Burada kastedilen iddianın kabul edilme ihtimalinin makul görünüp görünmediği, taleplerin gerekçelerinin yerinde olup olmadığıdır. Tedbir kararı verilebilmesi için gerekli son koşul tarafların çıkarları arasında denge sağlanmasıdır. Tedbir kararının verilmesi ve uygulanması halinde tarafların durumunun ne olacağına bakılır ve bu durumda tedbir talep edenin çıkarları üstün gelir ise tedbir kararı verilir. Her üç koşulun da sağlanması halinde tedbir kararı verilecektir. Ancak tedbir talebinin bir kez red edilmiş olması, koşulların değişmesi veya yeni vak?aların  ortaya çıkması halinde yeniden tedbir talep edilmesine engel teşkil etmeyecektir.

Son Makaleler